Wëllkomm bei de Beggener Ranger a Rover

NEWS


RA-RO

Ranger (Meedecher) a Rover (Bouwen), kuerz Ra-Ro, si Jonker vu 17 bis 23 Joër. D´Ra-Ro sin an engem Alter, wou si wichteg Entscheedungen treffe mussen oder virbereeden : d´Wiel vum Beruf, d´Wiel vun engem Liewenspartner an d´Wiel vun enger Liewensorientatioun. Den Numm vun der Branche, Route as Ausdrock vun dësem sichen an ennerwee sin. D´Ziler vun der Route orientéieren sech un de Besoinen vun de Jugendlechen. Si huet als grousst Zil, dass déi Jugendlech lues a lues duerch Aktiounen bewosst un hirem Erwuesse-sin, Engagéiert-sin a Chrëscht-sin schaffen. Eis Method bidd dobäi e Kader. D´Method bei der Route as eng altersgerecht Uwendung vun der Scoutsmethod. Eis Method huet also déi nämlecht Charakteristiken, Typ vun Aktivitéiten an Art a Weis fir se durchzeféieren, wéi déi vun den anere Branchen. Mee bei eis as den eenzelne méi gefuerdert, et as eis wichteg, dass d´Ra-Ro bewosst un hirer egener Perséinlechkeet schaffen. Zur Method gehéiert : d´Liewen an engem Grupp.

De Clan vun de Beggener Ra-Ro 2005 um Camp-Volant duerch Portugal.

No uewen

DE CLAN

De Grupp wou d´Ra-Ro sech treffen nennt sech Clan. Dëse Clan trefft sech regelméisseg a Versammlungen a setzt sech Ziler a Regelen. D´Ra-Ro léieren zesumme schaffen an huelen Decisiounen zesummen. Mir schwätze vu Cogestioun. All Ra-Ro mecht a sénger Route-Laafbunn eng Progressioun mat.

De Clan vun de Beggener Ra-Ro 1991 um Camp-Volant
am Frankraich op hierem selwer gebaute Flooss.

De Clan vun de Beggener Ra-Ro 2000 um Wanter-Camp a Schweden beim Eisföschen..

No uewen

DE PROJET

De Projet - De Projet as bei der Route dat, wat bei de Cara-Pio d´Entreprise as. Et as e praktescht Emsetze vun der Scoutsmethod. Als Projet gëllen all méiglech Aktivitéiten awer dem Alter ugepasst. Et gët sech an Themen erageschafft a jidferee soll Konsequenze fir séng egen Haltung zéien. Beim Plange vum Projet huelen d´Ra-Ro Responsabilitéiten un. Beim Ofschloss gët e Bilan gemaach. De Camp-Volant. D´Ra-Ro sin an engem Alter, wou si hierem Liewen eng Orientatioun musse gin : se sin ënnerwee. De Camp-Volant as dowéinst eng ugepassten Aktivitéit fir eis Branche.

2003 war ee Projetvun de Beggener Ra-Ro eng Entreespaart
ze bauen fier den nationalen Cara-Pio Camp a Slowenien.

No uewen

RELIOUN

Reliéis Aktivitéiten. De reliéise Beräich as wahrscheinlech deen, wou déi mannste Ra-Ro a Chef/tainen eenz gin. Eng Hëllef dëst Thema unzegoën, bidden eis Thematesch Weekender. Gruppendynamesch Spiller. Dës Spiller hëllefen, sech den Haltungen a Situatioune bewosst ze gin. Konflikter gin thematiséiert a nët einfach verdrängt. Et gët eng kënschtlech Situatioun geschaf an där kee brauch Angscht ze hun, säi Standpunkt ze vertrieden. Et bleiwt ëmmer nëmmen e Spill. Coeducatioun an Développement communautaire.

Ugangs den 80er Joëren hun déi Beggener Ra-Ro de sozialkritesche Film „Ee Rosa Repser“ gedréiht an 1985 an d’Kino’e bruecht. De Film setzt sech mat gesellschaftleche Problemer an der perséinlecher Spiritualitéit vun de Jugendlechen auserneen.

No uewen

ERAUSFUERDERUNGEN

D´Gesellschaft entwéckelt sech ëmmer weider, an eist Mouvement muss sech lafend neien Erausfuerderunge stellen. Zwee Problemkreesser goufen esou an de leschte Joëren thematiséiert. D´Zesummeliewe vu Mann a Fra, an d´Gemeinschaft op lokalem, nationalem an internationalem Plang. D´Coéducatioun an den Développement communautaire bezeechnen eis Erzéiungsaarbecht op dësen zwee Gebidder.

2005 hun 4 Beggener Ra-Ro un engem Camp-Chantier am Vietnam deelgeholl wou mier gehollef hun eng Maternité (Bild) ze bauen an eng Schoulz e renovéieren. 2003 hun 2 Beggener Ra-Ro un engem Projet a Bolivien deelgeholl wou mier gehollef hun eng Berufsschoul ze bauen.

No uewen

CLAN ST CHRISTOPHE BEGGEN

p.a. Home Saint-Christophe
224, rue des Sept Arpents
L-1149 Eecherfeld

Dës Säit gouf zesummegestallt vum:

Luc Ewen, fréiere Clan Chef
luc @ beggenerscouten . lu